ภาษาไทย | English
Search:
Home Product Webboard About Us Article Payment Contact Us
SignIn!!    
Web Stat

Open Web 22/11/2004
Last Update 15/02/2019
All Pageviews
All Products/Service 99
Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (99)
Digital Video Recorder
Dome Camera
Micro Camera
Wireless Camera
Web Camera
Hyper Wide Dynamic Camera
Super Dynamic Camera
IP Camera
Switcher
Quad/Multiplexer
Pan/Tile Motor
Lens
Accessories
Microphone
ปลั๊ก-แจ๊ค
Speed Dome Camera
Beams Active photoelectric detector
Infrared Camera
Notice/News
พนักงานที่ทางบริษัทฯไล่ออก


Newsletters
Please input email
Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Ẻͺ͹Ź
ราคา
สอบถามราคา


Product/Service >> Product/Service Price Index

Digital Video Recorder View All
 H.264 High Resolution
 PANTEL PN-N8216 H.264 D1 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-N8224 H.264 D1 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-N8232 H.264 D1 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-N8408 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-N8416L Price 1,016.67 USD
 PANTEL PN-S2104 Price 250.00 USD
 PANTEL PN-S2108 Price 316.67 USD
 PANTEL PN-S2116 Price 416.67 USD
Dome Camera View All
 PANTEL PN-DC53654 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-DC53670 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-DK52454 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-DK52460 Price 83.33 USD
 PANTEL PN-DR52254 Price 0.00 USD
Micro Camera View All
 PN-SP11160 Price 0.00 USD
 PN-SP11165 Price 0.00 USD
Wireless Camera View All
Web Camera View All
Hyper Wide Dynamic Camera View All
Super Dynamic Camera View All
IP Camera View All
Switcher View All
Quad/Multiplexer View All
 Color Quad Processor 4 CH
Pan/Tile Motor View All
 GL-301
 GL-302
 GL-306
Lens View All
 FIX LENS
 Fixed-Iris Lens 12mm. Price 8.33 USD
 Fixed-Iris Lens 4mm. Price 8.33 USD
 Fixed-Iris Lens 6mm. Price 8.33 USD
 Fixed-Iris Lens 8mm. Price 8.33 USD
 SSV0358GNB-3
Accessories View All
 3 WAY Price 0.00 USD
 ALARM
 BK-3004E
 CABLE CCTV RG-6
 PS-18CH25A Price 0.00 USD
 PS-6CH3A
 PS-9CH10A Price 0.00 USD
 TC-205N
 TC-220E
 TC-229
 TC-601S
 TC-605B
 TC-606B
 TC-607B
 หม้อแปลงสำหรับกล้องวงจรปิด PS12V1.0 Up
Microphone View All
 M-006
ปลั๊ก-แจ๊ค View All
 BNC ( แบบบีบ ) Price 0.83 USD
 BNC F-TYPE Price 0.33 USD
 BNC Female to RCA Male Price 0.00 USD
 BNC Male to RCA Female Price 0.00 USD
 Double BNC Female Price 0.67 USD
 Double BNC Male Price 0.00 USD
 Jack-BNC Price 0.00 USD
 Jack-BNC แบบเกลียว Price 0.00 USD
 Jack-RCA Price 0.00 USD
 ตัวต่อตรง BNC Price 0.00 USD
Speed Dome Camera View All
 PANTEL PN-10X5048IR Price 0.00 USD
 PANTEL PN-10X5048IR Price 0.00 USD
Beams Active photoelectric detector View All
 XU-WM500 Price 0.00 USD
 XU-YKQ Price 0.00 USD
 XU-YKQ Price 0.00 USD
 XUKOM XU-2B020F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-2B030F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-2B040F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-2B060F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-2B100F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B050F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B075F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B100F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B150F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B180F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B200F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-3B250F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-4B050F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-4B100F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-4B150F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-6B050F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-6B100F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-6B150F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-6B200F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-6B250F Price 0.00 USD
 XUKOM XU-6B300F Price 0.00 USD
 XUKOM XU3B125F Price 0.00 USD
Infrared Camera View All
 PANTEL PN-B1012420 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-B1012540 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-BK52454 Price 83.33 USD
 PANTEL PN-BK54260 Price 155.00 USD
 PANTEL PN-BK54265 Price 165.00 USD
 PANTEL PN-BK54270 Price 173.33 USD
 PANTEL PN-BK57242 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-BK57260 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-BK57265 Price 0.00 USD
 PANTEL PN-BK57270 Price 0.00 USD
 PN-BK57254 Price 0.00 USD
 PN-BM53060 Price 93.33 USD
Notice/News View All
พนักงานที่ทางบริษัทฯไล่ออก View All
 นางสาวโชติกา พิมพกรรณ์ หรือชื่อเดิม นางสาวตุ๊กตา พิมพกรรณ์ Price 0.00 USD
 นาย วิทยา สาระทำ Price 0.00 USD
 นาย วิรุท นามสง่า Price 0.00 USD
Hot Product/Service
PANTEL PN-DK52454
Price 0.00 USD
PN-DM52652
Price 0.00 USD
PANTEL PN-DC53654
Price 0.00 USD
PANTEL PN-DR52254
Price 0.00 USD
PANTEL PN-B1012540
Price 0.00 USD
PANTEL PN-BK57270
Price 0.00 USD
PANTEL PN-BK54270
Price 173.33 USD

//